img
  • کد خبر:۱۰۱۰
  • تاریخ انتشار: یـک شنبه ، ۱۸ مرداد سال ۱۳۹۴
  • ساعت ۲۰:۵۵:۰
  • تعداد بازدید: ۵۱۲۸
img

گواش پارس/ فیلم

گوآش رنگماده ای مات و پوشاننده و حلال در آب است. آن را “رنگماده پوستر” نیز نامیده اند. غالبا برای ایجاد سطح های رنگی تخت از این رنگماده استفاده می شود


Loading the player...نام کامل:

ایمیل:

متن پیام