خانواده شاد، عنوان مسابقه نقاشی بود که در مرکز 22کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور گرم اعضاء شرکت گیرش برگزار شد

img

کد خبر:1032   تاریخ انتشار: پنـج شنبه ، 2 شهریور سال 1396 ساعت 13:43:0