تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

دومین نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر