شرکت صنایع شیمیایی گیرش با بیش از بیست سال سابقه در صنعت رنگ سازی، پیشرو در تولید رنگ های هنری می باشد. این شرکت بهترین تولید کننده گواش (رنگ پوستر) در سطح کشور است.