درباره گیرش

شرکت رنگ سازی پارس

نحوه شکل‌گیری شرکت

شرکت صنایع شیمیایی گيرش, محصولات هنرى پارس, یک شرکت خانوادگی است که فعاليت خود را از سال 1369در دو بخش تولیدی و بازرگانی با تولید رنگهای ساختمانی و محصولات وابسته و واردات مواد اولیه شیمیایی رنگ با سرمایه یک میلیون تومان شروع نمود. پس از توسعه در بخش بازرگانی ، این مجموعه بطور مستقل بنام شرکت پارسا کیمیا کار خود را ادامه دادو بخش تولید نیز کاملاً مستقل و بر روی تولید محصولات هنری متمرکز گردید.


افتخارات

ما بیش از 80 % سهم بازار را به خود اختصاص داده ایم و در حال حاضر محصول گواش پارس در سراسر ایران عزیزمان در اختیار تمامی دانشجویان و هنرمندان قرار دارد. و این امر سبب جلوگیری از خروح مبلغ قابل توجهی ارز از کشور شده است ، و این به بنظر ما بزرگترین افتخار است،در بحث استاندارد نمودن محصول گواش ما در تدوین استاندارد گواش حضور ممتد داشته ایم و اولین شرکت تولید کننده رنگ های هنری استاندارد در ایران هستیم .