تابستان

در حضور تابستان خورشید صمیمانه زمین را به آغوش می‌کشد و برایش از قصه پرواز پرستو‌ها و آواز گنجشک‌ها می‌گوید

نویسنده: ubuntu