رمضان

سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا سلامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش درودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزش باز هوای سحرم آرزو ست خلوت و مژگان ترم آرزو ست شکوه غربت نبرم این زمان دست تو و روی تو ام آرزوست …

نویسنده: ubuntu